Spelutredningen – En omreglerad spelmarknad

Spelutredningen.se har följt spelutredningen som är det underlag som ligger till grund för den reglerade spelmarknaden i Sverige som trädde i kraft 1 januari 2019. Här kan du hitta information om vad spelutredningen och spelregleringen i Sverige innebär. Vi går igenom vad den innebär för dig som casinospelare, vad det innebär för spelbolagen samt vad det innebär för Sverige.

  • 02 april 2015 publiceras Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen (SOU 2015:34), En framtida spelreglering (SOU 2008:124) samt Spel i en föränderlig värld (SOU 2006:11). Dessa dokument sätter bollen i rullning om en omreglerad spelmarknad i Sverige.
  • 31 Mars 2017 lämnasEn omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30), även känd somSpellicensutredningen och Spelutredningen, över till regeringen. Det är detta material som har använts som underlag för den nya reglerade spelmarknaden i Sverige.